fbpx

Skilmálar

Character ehf.

Greiðsluskilmálar

Síðast uppfært 1. apríl 2022

Almennir greiðsluskilmálar

Character ehf birtir verð fyrir þjónustu á hverjum tíma á vefsvæði sínu. Character ehf getur breytt verði á áskrift eða þjónustu með eins mánaða fyrirvara og skal breytingin kynnt á heimasíðu félagsins.

Gjald fyrir tímavinnu er kr. 14.000 + vsk í stökum verkum og kr. 11.500 + vsk í föstum verkum / tilboðum nema um annað sé samið. Gjaldskrá fyrir mánaðarlega umönnun má finna hér.

Skráður notandi ber ábyrgð á greiðslum til Character ehf. vegna notkunar þjónustu, óháð því hvort rétthafi hafi heimilað notkunina eða ekki.

Gjalddagi þjónustu er fyrsti dagur hvers mánaðar og eindagi 10 dögum síðar, nema um annað sé samið sérstaklega. Verk unnin í tímavinnu eru útskulduð síðasta dag mánaðar og eindagi 10 dögum síðar.

Sé reikningur greiddur eftir eindaga, ber viðskiptavini að greiða dráttarvexti frá gjalddaga til greiðsludags auk kostnaðar við innheimtu (Arion banki).

Athugasemdir við útgefna reikninga skulu gerðar án tafar og eigi síðar en á eindaga ella teljast reikningar samþykktir. Fyrirspurnum er varðar reikningamál er svarað í síma 519 5588 eða í gegnum netfangið bokhald@character.is.

Uppsögn á þjónustu skal hafa borist Character ehf með skriflegum hætti frá tengslanetfangi áskrifanda a.m.k. 10 dögum fyrir þau mánaðarmót sem uppsögn skal gilda frá, ella tekur uppsögnin gildi um næstu mánaðarmót þar á eftir.

Character ehf áskilur sér rétt til að loka fyrir þjónustu 30 dögum eftir eindaga og eyða gögnum viðskiptavinar ef reikningar hafa ekki verið greiddir 90 daga frá eindaga.

Mál sem rísa kunna vegna brota á samningi þessum eða vegna ágreinings um túlkun hans skulu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki tekst að leysa þau með samkomulagi.

Character ehf.
Kt. 681119-0270
Skeifan 19
108 Reykjavík
Sími: 519 5588

Scroll to Top